Tin tức

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2021

Mục đích

Tuyển chọn cử nhân và thạc sỹ xuất sắc về chuyên ngành Toán học, Toán tin để thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giỏi trong ngành Toán học.

Yêu cầu về đề tài và sản phẩm đề tài

Sản phẩm của đề tài là một công bố khoa học có chất lượng tốt hoặc một tiền ấn phẩm (công bố trên trang web của Viện và của Trung tâm) có chất lượng tốt trong đó có ghi nhận hoặc cảm ơn sự tài trợ của Trung tâm, ghi rõ tên và mã số đề tài, hoặc một tiểu luận khoa học về một vấn đề có tính thời sự cao của toán học.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Thời gian nhận hồ sơ đầy đủ: từ ngày 22/02/2021 đến ngày 31/03/2021.

Thời gian thông báo kết quả: dự kiến 30/04/2021.

Thông tin chi tiết xin xem ở Qui định đã ban hành ở đây

Ngày đăng tin: 24/2/2021

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới