Tin tức

NCS Phan Thanh Hồng nhận học bổng Breakout Graduate Fellowship

Theo thông báo từ Liên đoàn toán học thế giới, NCS Phan Thanh Hồng là một trong 3 nghiên cứu sinh nhận được học bổng Breakout Graduate Fellowship của đợt tuyển chọn năm 2019. Học bổng Breakout Graduate Fellowship được thành lập dưới sự đóng góp tài chính của những người nhận được giải thưởng Breakthrough Prize  danh giá với mục đích hỗ trợ các NCS xuất sắc ở các nước đang phát triển.
 
Phan Thanh Hồng là nghiên cứu sinh của Viện Toán học dưới sự hướng dẫn của TS Lưu Hoàng Đức và hướng nghiên cứu chính của cô là Nonautonomous stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions.
 
Thông tin chi tiết xem thêm: https://www.mathunion.org/cdc/awardees-2019
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới