Tin tức

Viện Toán học thông báo chương trình đào tạo Thạc Sỹ phối hợp với Học Viện Khoa học và Công nghệ

Viện Toán học kết hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018. Nội dung chi tiết xem tại đây

Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi tuyển: Xem tại đây

Đề cương thì tuyển cao học môn Đại số và Giải tích: Xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới