Tin tức

Một số hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Viện Toán học và chúc mừng GS. Hoàng Tụy nhân dịp Giáo sư 90 tuổi

TTNXPhuc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Lãnh đạo Viện Toán học

TTNXPhuc chucmungHTuy
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng GS. Hoàng Tụy nhân dịp Giáo sư tròn 90 tuổi


TTNXPhuc HTuy
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Giáo sư Hoàng Tụy

TTNXPhuchupanhVTH
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Viện Toán học

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới