HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 2 2021

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counterexample to Fujita conjecture in positive characteristic
Speaker: Lei Zhang (USTC)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Sasaki-Einstein and Kähler-Einstein metric on 5-manifolds and weighted hypersurfaces
Speaker: Joonyeong Won (KIAS)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
An application of a Bogomolov-Gieseker type inequality to counting invariants
Speaker: Soheyla Feyzbakhsh (Imperial College)

Xêmina Hình học đại số
Gauss-Manin connection
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Tháng 2 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới