HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 11 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Betti numbers of the binomial edge ideals
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phân tích độ nhạy của một bài toán tối ưu dưới nhiễu toàn thể
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Xác suất và thống kê
Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định
Người báo cáo: Võ Thị Trúc Giang

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex Network: editing graph into few cliques and fixed-parameter tractable (fpt-)algorithm (Part 2)
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina Phương trình vi phân
Some questions on fully nonlinear elliptic equations
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Một số vấn đề xung quanh các siêu mặt được tham số hóa
Người báo cáo: Giáo sư Lê Dũng Tráng (ICTP)

Xêmina Xác suất và thống kê
Một phương pháp mới để ước lượng tuổi thọ trung bình
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Nga

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Data mining under Local differential privacy
Người báo cáo: Nguyễn Duy Hoàng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 13/11-14/11/2017

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 13/11-14/11/2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On robustness of function space controllability of general linear retarded systems
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Phương trình vi phân
Some questions on fully nonlinear elliptic equations
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Bội của vành địa phương giải tích
Người báo cáo: Giáo sư Lê Dũng Tráng (ICTP)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential Algebraic Equations: Algorithms and Applications
Người báo cáo: M. Bulatov

Bài giảng viện
Về phân loại đa tạp đại số
Người báo cáo: Giáo sư S. Mori (Huy chương Fields, Chủ tịch liên đoàn Toán học thế giới)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Newton polygon and the number of integer points in some semialgebraic sets
Người báo cáo: Hà Huy Vui (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang thời gian
Người báo cáo: Vi Diệu Minh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Data mining under Local differential privacy (part 2)
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Xêmina Giải tích
Weighted composition operators on Fock spaces
Người báo cáo: Phạm Trọng Tiến

Xêmina Hình học tính toán
On finding approximate shortest gentle paths on convex terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Robust solutions to storage loading problems under uncertainty
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Xêmina Phương trình vi phân
Fundamental solution method for solving certain boundary value problems
Người báo cáo: Đinh Nho Hào

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On finding approximate shortest gentle paths on convex terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the unit group of a commutative ring
Người báo cáo: Phạm Ngọc Ánh (Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences)

Tháng 11 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới