HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 4 2017

Xêmina Giải tích
Singular Kahler-Einstein metrics on compact Kahler manifolds
Người báo cáo: Prof. Ahmed Zeriahi (Institut de Mathématiques de Toulouse-Université Paul Sabatier)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the stability for fractional differential equations
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Phương trình vi phân
Uniqueness of viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in Banach spaces
Người báo cáo: Phan Trọng Tiến

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Random walks and combinatorial representation theory
Người báo cáo: Giáo sư M. Peigné (LMPT, University Fr. Rabelais Tours & VIASM)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên lưới nguyên hai chiều
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Giải tích
Extension theorems for holomorphic functions on subvarieties
Người báo cáo: Prof. Shin-ichi Matsumura (Mathematical Institute-Tohoku University, Japan)

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Một số hướng nghiên cứu về phương trình đạo hàm riêng
Các báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Anh Tú và Đinh Nho Hào

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the structure of local rings which are quotient of Cohen-Macaulay rings
Người báo cáo: GS. Nguyễn Tự Cường

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Descending Path on Convex Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Nhật Anh

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Right-justified characterization for generating regular pattern permutations
Speaker: Do Phan Thuan and Tran Thi Thu Huong

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Giải tích
Energy of quasiconformal maps in the plane
Người báo cáo: Prof. Hervé Gaussier (Institut Fourier, France)

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Stochastic gradient methods for large-scale machine learning
Người báo cáo: Lê Hải Yến

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bất đẳng thức biến phân véctơ đơn điệu
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Giới thiệu về bất biến Alexander và ứng dụng
Người báo cáo: Vũ Thế Khôi

Xêmina Xác suất và thống kê
Kinh nghiệm giải quyết một bài toán thực tế
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Xêmina Giải tích
Toán tử Laplace trong hình học Riemann
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Đại học KHTN HN)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Xêmina Phương trình vi phân
Nonlinear waves in dispersive partial differential equations
Người báo cáo: Sylvie Benzoni-Gavage (Institute Camille Jordan, Lyon 1 University)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về một số đường cong có thành phần bất khả quy giống thấp
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ĐH Vinh)

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Tháng 4 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới