HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 4 2017

Xêmina Giải tích
Singular Kahler-Einstein metrics on compact Kahler manifolds
Người báo cáo: Prof. Ahmed Zeriahi (Institut de Mathématiques de Toulouse-Université Paul Sabatier)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the stability for fractional differential equations
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Phương trình vi phân
Uniqueness of viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in Banach spaces
Người báo cáo: Phan Trọng Tiến

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Random walks and combinatorial representation theory
Người báo cáo: Giáo sư M. Peigné (LMPT, University Fr. Rabelais Tours & VIASM)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên lưới nguyên hai chiều
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Giải tích
Extension theorems for holomorphic functions on subvarieties
Người báo cáo: Prof. Shin-ichi Matsumura (Mathematical Institute-Tohoku University, Japan)

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Một số hướng nghiên cứu về phương trình đạo hàm riêng
Các báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Anh Tú và Đinh Nho Hào

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the structure of local rings which are quotient of Cohen-Macaulay rings
Người báo cáo: GS. Nguyễn Tự Cường

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Descending Path on Convex Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Nhật Anh

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Right-justified characterization for generating regular pattern permutations
Speaker: Do Phan Thuan and Tran Thi Thu Huong

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Giải tích
Energy of quasiconformal maps in the plane
Người báo cáo: Prof. Hervé Gaussier (Institut Fourier, France)

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Stochastic gradient methods for large-scale machine learning
Người báo cáo: Lê Hải Yến

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bất đẳng thức biến phân véctơ đơn điệu
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Giới thiệu về bất biến Alexander và ứng dụng
Người báo cáo: Vũ Thế Khôi

Xêmina Xác suất và thống kê
Kinh nghiệm giải quyết một bài toán thực tế
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Xêmina Giải tích
Toán tử Laplace trong hình học Riemann
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Đại học KHTN HN)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Xêmina Phương trình vi phân
Nonlinear waves in dispersive partial differential equations
Người báo cáo: Sylvie Benzoni-Gavage (Institute Camille Jordan, Lyon 1 University)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về một số đường cong có thành phần bất khả quy giống thấp
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ĐH Vinh)

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Tháng 4 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới