HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

17 Tháng 8 2022

Xêmina Hình học đại số
Introduction to motivic homotopy theory
Người báo cáo: Phạm Khoa Bằng (Rennes 1 University)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
L-functions at the central point
Speaker: Bùi Mạnh Hùng (University of Manchester)

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Bài giảng viện
Character bounds for finite groups of Lie type
Báo cáo viên: GS Phạm Hữu Tiệp (Joshua Barlaz Distinguished Professor of Mathematics, ĐH Rutgers, Mỹ)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề trong đại số giao hoán tổ hợp
Hà Nội, 22/8/2022

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Progresses in Computational Algorithms for Convex and Nonconvex Optimization
Speaker: Professor Yinyu Ye, Stanford University

17 Tháng 8 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới