HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 21
Ba Vì, 20 - 22/4/2023

Cơ quan đồng tổ chức:

  • Viện Toán học
  • Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  • Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức: Phan Thành An, Lâm Quốc Anh, Phạm Kỳ Anh, Hoàng Nam Dũng, Trương Xuân Đức Hà, Đinh Nho Hào, Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Ngô Hoàng Long, Lê Dũng Mưu, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú (Trưởng ban), Lê Xuân Thanh (Thư ký), Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hồng Trang, Nguyễn Văn Tuyên, Hà Huy Vui, Nguyễn Đông Yên.

Báo cáo mời:

  • Huỳnh Văn Ngãi: First-order optimization algorithms - An overview
  • Nguyễn Khoa Sơn: Some problems in stability and stabilization of switched systems
  • Phạm Tiến Sơn: An introduction to semi-algebraic optimization

Xem thông tin chi tiết tại: http://imacs.hcmut.edu.vn/OptiSciCom23/

Địa chỉ liên lạc:

E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại di động: 0986815729

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 20/03/2023

Trở lại