HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Vassiliev filtration and Varchenko-Gelfand filtration
Speaker: Masahiko Yoshinaga (Osaka University)

Thời gian: 09h00, thứ năm, ngày 22/09/2022.

Hình thức: Online: zoom

Link: https://keio-univ.zoom.us/j/88460575569?pwd=OE1LbFlpTnJoT2F5NTJwTktOM0F3dz09

Meeting ID: 884 6057 5569

Passcode: 867974

The abstract can be found on the webpage: https://sites.google.com/keio.jp/jv2021-2024/jv-singularity-seminar

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới