HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

TBA
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Thời gian: 8h, Thứ 4 ngày 16/12/2020

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5 và

Google Meet: https://meet.google.com/rac-kfpd-pxk

Hình thức: online và offline

Trở lại

Công bố khoa học mới