HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Jet bundles and differentials
Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

Thời gian: 9h Thứ 4 ngày 28/10/2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Nội dung chỉ là một cách nhìn mới về một số tính toán vi phân cơ bản, trình bày dưới dạng coordinate-free sử dụng jet bundles.

Trở lại