HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Gelfand–Naimark Representation II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 7/7/2020

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong phần đầu, chúng tôi sẽ giới thiệu Định lý Gelfand–Naimark về biểu diễn C*-đại số và một khái niệm liên quan.

Trở lại

Công bố khoa học mới