HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

Thời gian: 9h Thứ 5 ngày 16/1/2020

Địa điểm: Phòng 511 Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: The talk will deal with the following topics:

  1. Deformation of Coxeter arrangements and its characteristic polynomials corresponding to root systems.
  2. Enumerating the regions of the type A (Catalan, Shi, Semiorder and Linial) arrangements,
  3. Enumerating the regions of type C Shi arrangement,
  4. Our recent computation of the number of regions of the type $C$ Catalan arrangemen.

Trở lại

Công bố khoa học mới