HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số tư liệu về toán lưu giữ tại Trung tâm di sản các nhà khoa học. Phần 1
Báo cáo viên: Trung tâm Di sản

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 11/12/2019
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại