HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h thứ Sáu 1/11/2019

Địa điểm: Phòng 605 nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới