HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo Hình học-Giải tích
Tam Đảo, 27-29/9/2018

Hội thảo do Phòng Hình học -Tô pô và phòng Giải tích phối hợp thực hiện nhằm giới thiệu một số kết quả và các hướng nghiên cứu mới trong các lĩnh vực Hình học, Tô pô và Giải tích.

Thời gian: 27-29/9/2019 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Các nhà khoa học, học viên, sinh viên có nhu cầu tham gia hội thảo xin gửi email tới  Vũ Thế Khôi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/9/2019.

Trở lại

22/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
22/11/19, Bài giảng viện:
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
02/12/19, Hội nghị, hội thảo:
School “INVERSE PROBLEMS”
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
09/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
13/12/19, Bài giảng viện:
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
20/12/19, Bài giảng viện:
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
17/02/20, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
04/03/20, Hội nghị, hội thảo:
MIS-IMH research school on Mathematics of Data

Công bố khoa học mới