HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Free Arrangements (part 2)
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 26/9/2019

Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: We present the Deletion-Addition Theorem for the class of free arrangements.

Trở lại

Công bố khoa học mới