HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The shuffle algebra and cohomology of the complements
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 15/8/2019

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Báo cáo sẽ giới thiệu đại số shuffle, định nghĩa từ dàn các giao của một sắp xếp và xây dựng đẳng cấu giữa chúng với đại số Orlik-Solomon.

Trở lại

Công bố khoa học mới