HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the j-multiplicity and ε-multiplicity of ideals generated by a partial system of parameters
Báo cáo viên: Cao Huy Linh (Đại học Sư phạm Huế)

Thời gian: 9h, Thứ 4, 22/5/2019
Địa điểm: Phòng 611-612, Tòa A6, Viện Toán học
Tóm tắt: In this talk, we will give uniform bounds for j-multipliity and ε-multiplicity of ideals generated by a partial system of parameters in generalized Cohen-Macaulay rings.

Trở lại

Công bố khoa học mới