HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về sự hình thành và phát triển của tối ưu ở Viện Toán học
Báo cáo viên: Trần Vũ Thiệu

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 22/5/2019
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Trở lại