HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về sự tồn tại nghiệm trong tối ưu tuyến tính dạng nón
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 15/4/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới