HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

GS Tạ Quang Bửu và Toán học
Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 15/5/2019
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Toàn văn bài báo cáo xem tại đây

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới