HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

GS Tạ Quang Bửu và Toán học
Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 15/5/2019
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Toàn văn bài báo cáo xem tại đây

Trở lại