HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 15h30, Thứ 3, ngày 23/4/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới