HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Shalika germs and their application to relative trace formula
Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường
Thời gian: 9h, Thứ 4, 27/3/2019
Địa điểm: Phòng 611-612, Tòa A6, Viện Toán học
Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới