HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Formal geometry and applications
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 22 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới