HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 14h00, Thứ 4 ngày 16 tháng 1 năm 2019
Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

27/09/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Giải tích
11/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới