HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Leavitt path algebras IV
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới