HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số thuật toán dung tập mờ, SAW, GRAV để đánh giá năng lực sinh viên trong một hệ chuyên gia giáo dục
Báo cáo viên: Nghiêm Thị Lịch

Thời gian: 14h30 Thứ 2, ngày 29 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611-612, Tầng 6 nhà A6, Viện Toán học, 18B Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại