HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Định lý kiểu Frank-Wofle và Định lý kiểu Eaves trong tối ưu đa thức
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày10/10/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Xét bài toán cực tiểu hóa đa thức $n$ biến thực $f$ trên tập lồi đóng khác rỗng $K$. Chúng tôi giới thiệu hai tiêu chuẩn tồn tại nghiệm: Định lý kiểu Frank-Wofle khi $f$ là tựa lồi (quasiconvex), và Định lý kiểu Eaves khi $f$ là giả lồi (pseudoconvex).

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới