HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some mathematical issues behind Sudoku puzzles
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Nga

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 26/9/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới