HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some applications of formulas for the Stokes Equation
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Thời gian: 9h30, Thứ 4, Ngày 6/5/2018
Địa điểm: Phòng Seminar, tầng 5 nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: We use these formulas to evaluate the solution of Stokes equations and its derivatives in various function spaces

Trở lại

Công bố khoa học mới