HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu vector.
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Tuyên

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 7/2/2018
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới