HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo khoa học "Lý thuyết hệ động lực và những vấn đề liên quan"
Hà Nội, 3-5/5/2017

Hội thảo khoa học "Lý thuyết hệ động lực và những vấn đề liên quan"

Thời gian: 03/05/2017 đến ngày 05/05/2017.
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học.
Ban tổ chức:

 • Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học),
 • Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học),
 • Michal Niezabitowski (Silesian University of Technology, Poland).

Báo cáo mời:

 • Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học),
 • Artur Babiarz (Silesian University of Technology),
 • Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học),
 • Michal Niezabitowski (Silesian University of Technology),
 • Adam Czornik (Silesian University of Technology).

Chương trình Hội thảo

Wednesday (03 May):

Morning section:

 • 10 a.m - 10.30 a.m: Michał Niezabitowski: Characteristic exponents of discrete time-varying linear system – part I – cardinality and stability
 • 10.40 a.m -11.10 a.m: Adam Czornik: Characteristic exponents of discrete time-varying linear system – part II – perturbations
 • 11.20 a.m. - 11.50 a.m: Hoang The Tuan: Lyapunov exponent for fractional linear differential equations

Afternoon section:

 • 2 pm-5pm: Open discussion

Thursday, 04/05/2017

 • 10.00--10.30: Artur Babiarz: The selected problems of controllability of switched linear systems
 • 10h40--11h10: Doan Thai Son: On continuity of Lyapunov exponent for random dynamical systems
 • 11h20--11h50: Hoang The Tuan: Stablity theory for fractional differential equation

Friday, 05/05/2017

 • 10.00--10.45: Doan Thai Son: Negativity of Lyapunov exponent for product of random circle diffeomorphismes and synchonization

Liên hệ: Hoàng Thế Tuấn, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trở lại

Công bố khoa học mới