HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the stability for fractional differential equations
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 4/4/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We will survey some recent results concerning the stability for fractional differential equations.

Trở lại

Công bố khoa học mới