HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Cover times (part 2)
Người báo cáo: Vũ Phong

Thời gian: 9h, Thứ 6 ngày 13 tháng 1 năm 2017
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.

Trở lại

Công bố khoa học mới