HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Survey on Chip Firing Game, Matroid, Tutte Polynomial
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Thời gian: 14h00, Thứ 3, ngày 3/3/2015

Địa điểm: Phòng 109, Nhà A5, Viện Toán hoc, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: Chúng tôi trình bày một cách tổng quan về các đề tài nghiên cứu của Nhóm. Đạc biệt để các bạn làm luận văn cao học và đang theo học có cái nhìn chung về các đề tài. Các khái niệm, các kết quả và mối liên quan giữa các đối tượng như CFG, Matroid, đa thứuc Tutte, định lý Riemann Roch trên đồ thị sẽ được đề cập. Ngàoi ra các bài toán đang được nghiên cứu sẽ được trfinh bày vắn tắt.

 

Trở lại

Công bố khoa học mới