HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

An iterative algorithm for bilevel split equilibrium problems
Người báo cáo: Phùng Minh Đức

Thời gian: 14h00, thứ 3 ngày 3/02/2015

Địa điểm: Phòng 4 nhà A14 - Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt:  In this paper, we first introduce and investigate a bilevel split equilibriumproblem which can be regarded as a new development in the field of equilibrium problems. We provide some new feasible iterative algorithms for BSEP and establish strong convergence theorems for these iterative algorithms in different spaces.

Trở lại

Công bố khoa học mới