Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6VNSC

 Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú


29/9/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

8h-17h

23/9/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC


8h-17h

20/9/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

 

8h-12h

15/8/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC

8h-18h

31/7/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Tọa đàm: Đào tạo Toán Ứng dụng bậc Thạc Sỹ tại Viện Toán học

14h-17h

25-27/7/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Hội thảo Khoa học Một số phương pháp Phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng


8h00 -18h

12/7/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

 

8h30 -12h

10/6/2019

Hội trường tầng 2,3-A6

VNSC

13:00 - 16:00

7/6/2019

Hội trường tầng 2, 3-A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

8:00-12:00

25/4/2019

Hội trường tầng 2-A6

VNSC

8:00-12:00


22/03/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

 


8:00-12:00

01/03/2019

Hội trường tầng 2, 3-A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

8:00-12:00

20-21/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về tổng hợp ứng dụng vệ tinh SAR băng X

Từ 8:00 – 18:00.

18-19/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh SAR Data Cube

Từ 8:00 – 18:00.

25/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Tường thuật buổi phóng vệ tinh MicroDragon

Từ 8:00 – 18:00.

16/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 1


 

 

II. Nhà A5

Xin chi tiết

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới