Hội nghị trong năm

Tối ưu trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
Hà Nội,2-3/5/2020
Thời gian: 2-3/5/2020.

Địa điểm: Nhà A6 Đại học Phenikaa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức
: Hà Minh Hoàng (Đại học Phenikaa), Phong Thị Thu Huyền (Viện Toán học, thư ký), Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, trưởng ban), Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa).

Tóm tắt báo cáo, xin mời xem tại đây

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới