Hội nghị trong năm

Lịch theo ngày

Thứ sáu 30 Tháng 10 2020
Thứ sáu 30 Tháng 10 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

Công bố khoa học mới