Bài giảng viện trong năm

Nhóm đại số, đối đồng điều Galois và một số vấn đề liên quan
Hà Nội, 5-6/11/2019

Địa điểm: Viện Toán học.

Thời gian: Ngày 5-6/11/2019

Ban tổ chức: Nguyễn Duy Tân (Trưởng ban), Đoàn Trung Cường, Nguyễn Quốc Thắng

Mục đích: Tạo một diễn đàn để người nghiên cứu trong nước trình bày một số chủ đề và kết quả nghiên cứu về nhóm đại số, về đối đồng điều Galois và vấn đề liên quan.

Đăng ký tham dự: hạn cuối 31/10/2019. Email đăng ký xin gửi đến Nguyễn Duy Tân, Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chương trình hội thảo, em tại đây

Trở lại

22/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
22/11/19, Bài giảng viện:
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
02/12/19, Hội nghị, hội thảo:
School “INVERSE PROBLEMS”
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
09/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
13/12/19, Bài giảng viện:
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
20/12/19, Bài giảng viện:
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
17/02/20, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
04/03/20, Hội nghị, hội thảo:
MIS-IMH research school on Mathematics of Data

Công bố khoa học mới