Bài giảng viện trong năm

Hội thảo "Giải tự do và các bất biến đối đồng điều"
Viện Toán học, 11/10/2019

Mục đích: Tạo một diễn đàn để các nhà nghiên cứu trình bày các kết quả mới, thảo luận về một số nghiên cứu gần đây trong đại số giao hoán. Một số chủ điểm quan trọng có thể được đề cập đến trong hội thảo gồm có giải tự do, cấu trúc của vành giao hoán, các bất biến (đối) đồng điều,..

Đăng ký tham dự: hạn cuối 01/10/2019. Email đăng ký xin gửi đến N.Đ. Hợp, Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại

20/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
22/11/19, Bài giảng viện:
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
02/12/19, Hội nghị, hội thảo:
School “INVERSE PROBLEMS”
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
09/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
13/12/19, Bài giảng viện:
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
20/12/19, Bài giảng viện:
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
17/02/20, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
04/03/20, Hội nghị, hội thảo:
MIS-IMH research school on Mathematics of Data

Công bố khoa học mới