HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

08 Tháng 12 2022

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (ICDMCS)
Dalat, Vietnam, December 1-2, 2022

Xêmina Xác suất và thống kê
Sub-diffusive behavior of the graph distance in percolation
Người báo cáor: Nguyễn Văn Quyết (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (ICDMCS)
Dalat, Vietnam, December 1-2, 2022

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Some remarks on Macaulayfications of Noetherian schemes
Speaker: Đoàn Trung Cường (Institute of Mathematics - VAST)

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The geometry of syzygies
Speaker: Marc Chardin (Sorbonne University)

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Xêmina Hình học đại số
Deformation of nilpotent matrices over rings
Speaker: Đào Văn Thịnh

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Xêmina Hình học giải tích
A note on real algebraic sets
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Some numbers on certain pencils of rational curves in del Pezzo surfaces
Speaker: Jaehyun Kim (Ewha Womans University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth subvarieties of Jacobians
Speaker: Olivier Benoist (CNRS, École Normale Supérieure)

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Bài giảng viện
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
Giáo sư Jongil Park, Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Seoul, South Korea

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
Hà Nội, 19,20/12/2022

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
Hà Nội, 19,20/12/2022

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Characterizing the error bound properties of functions in metrizable topological vector spaces
Speaker: Prof. Michel Théra

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
On the acceleration of first-order methods: Applications in optimization and learning
Speaker: Prof. Samir Adly

08 Tháng 12 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới