HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 10 2022

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On extension of paracanonical curvers of genus 6
Speaker: Hoang Le Truong

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the de Rham cohomology for relative formal schemes
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

Hội nghị, hội thảo
International school on algebraic geometry and algebraic groups
Hanoi, October 31 - November 11, 2022

04 Tháng 10 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới