HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 5 2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý cực đại và ứng dụng trong một số mô hình toán học (tiếp theo báo cáo ngày 27/4/2022)
Người báo cáo: Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The quaternionic Nullstellensatz
Speaker: Elad Paran (The Open University of Israel)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Bù bất định phi tuyến và tuyến tính hóa chính xác thông minh trong điều khiển bám
Người báo cáo: GS. TS. Nguyễn Doãn Phước (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Approximation of stochastic integrals with jumps via weighted BMO approach
Người báo cáo: TS. Nguyễn Trần Thuận (Saarland University-Germany & Vinh University)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Semi-martingale liên tục
Người báo cáo: Trần Bá Hưng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Microlocalization and Donaldson-Thomas theory
Adeel Khan (Academia Sinica)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Spectra of derived categories of Noetherian schemes
Speaker: Hiroki Matsui (Tokushima University)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Some arithmetic properties of generalized Fekete polynomials
Speaker: Nguyễn Duy Tân (Hanoi University of Science and Technology)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Projected subgradient method for quasiconvex optimization and related problems
Người báo cáo: TS. Lê Hải Yến

Xêmina Phương trình vi phân
Tiêu đề: Nghiệm bùng nổ cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến: Phần II
Người báo cáo: TS. Dương Giao Kỵ, Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Strongly quasiconvex subgroups in graph of groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (Đại học Sư Phạm Đà Nẵng)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Second main theorems for meromorphic mappings into projective varieties and arbitrary families of hypersurfaces
Speaker: Si Duc Quang (University of Education, Hanoi)

Xêmina Xác suất và thống kê
Avikainen’s estimate and its application to numerical analysis for SDEs
Speaker: Assoc. Prof. Dai Taguchi (Okayama University, Japan)

Xêmina Hình học đại số
Symmetric monoidal categories
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Tích phân ngẫu nhiên
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Esnault - Viehweg Vanishing Theorem for Complex manifolds in Fujiki's class and question on its generalization
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ Thông tin)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Công thức Itô
Người báo cáo: Lưu Hoàng Minh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Noether-Severi inequality and equality for irregular threefolds of general type
Speaker: Tong Zhang (East China Normal University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Recent developments on rigid local systems
Speaker: Hélène Esnault (Freie Universität Berlin)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Newton polytope of symmetric polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
Algebraic Brauer groups modulo constants of homogeneous spaces
Người báo cáo: Nguyễn Mạnh Linh (Université Paris-Saclay)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Ứng dụng của công thức Itô
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

22 Tháng 5 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới