Hoạt động trong tuần

Tháng 12 2019

Hội nghị, hội thảo
School “INVERSE PROBLEMS”

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
PiCrossIMH: An IP-based Picross solver
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Optimization of Solid Waste Management
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh

Xêmina Xác suất và thống kê
A brief walk through Integration By Parts for stopped diffusions
Báo cáo viên: Prof. Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan University, Japan)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
Hà Nội, 9/12/2019

Xêmina Hình học tính toán
Restricted Technique for Computing the Lower Convex Hull in a Class of Finding Delaunay Triangulation
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cyclability in Graph Classes
Báo cáo viên: Christophe Crespelle

Bài giảng viện
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
Báo cáo viên: Janos Pach (Renyi Institute Budapest and MIPT Moscow)

Xêmina Giải tích
Dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Generalized Tur\'an Problems
Báo cáo viên: Casey Tompkins. VIASM

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in the frog model.
Báo cáo viên: Cấn Văn Hảo

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and latice homology
Báo cáo viên: NGuyễn Thế Cường

Bài giảng viện
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
Báo cáo viên: JongHae Keum (Korea Institute for Advanced Study)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Macaulayfication of Noetherian schemes
Báo cáo viên: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

Xêmina Hình học tính toán
Về phương pháp song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and lattice homology (p.2)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Robust Stabilization of Dynamical Systems with Time-delay Using Lypunov Stability Theory
Báo cáo viên: T Saravanakumar

Tháng 11 2019

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Phòng Phương trình vi phân
Hà Nội, 16/11/2019

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Boundedness of maximal operators and singular integrals on the weighted Lorentz and Morrey spaces
Báo cáo viên: Kiều Hữu Dũng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về bao α - lõm ( α -Concave hulls), một mở rộng của bao lồi trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu

Xêmina Hình học tính toán
Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Exponential stability of positive neural networks in bidirectional associative models with delays
Báo cáo viên: Lê Đào Hải An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fundamental gerbes and their representations
Báo cáo viên: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Bài giảng viện
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
Báo cáo viên: Jérôme Poineau (Université de Caen)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt I
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

Xêmina Phương trình vi phân
Determination of the fractional order in quasilinear subdiffusion equations
Báo cáo viên: Sergei Pereverzev (RICAM, Austria)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Mikhail Bulatov

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Second main theorems for meromorphic mappings on parabolic manifolds intersecting moving hypersurfaces with good truncation
Báo cáo viên: Gerd Dethloff, University of Brest (France)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with time-varying delays
Báo cáo viên: Mai Viết Thuận

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt II
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày