Hoạt động trong tuần

22 Tháng 2 2021 - 28 Tháng 2 2021

Xêmina Hình học đại số
Gauss-Manin connection
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

22 Tháng 2 2021 - 28 Tháng 2 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày