Hoạt động trong tuần

01 Tháng 2 2021 - 07 Tháng 2 2021

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counterexample to Fujita conjecture in positive characteristic
Speaker: Lei Zhang (USTC)

01 Tháng 2 2021 - 07 Tháng 2 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày